Truth of Life in Hindi

Truth Of Life in Hindi –

Truth no 1 – Maa ke siwa koyi wafadaar nahi
Truth no 2 – Gareeb ka koyi dost nahi
Truth no 3 – Log achi seerat ko nahi achi surat ko tarjeeh dete hain
Truth no 4 – Izzat sirf paise ki hain insaan ki nahi
Truth no 5 – Insaan jis shakhs k liye dil se mukhlis ho wahi shakhs dukh dard deta hain

Share This